Heligonky

[h01] Frant. Hlaváček Louny 3 řady, 2x2 bombardony [h02] Hlaváček Louny 2 řady, 3x2 bombardony [h03] Jos. Hlaváček Louny, třířadá, 2x2 bombardony
[h04] Kavečka Hořovice - 4 řady [h05] J. Hlaváček, třířadá + 2 × 3 bombardony [h06] Heligonka R.Novak,Tyrolsko
ladění B, Es, As, tříhlasá, šest bombardonů
[h07] A. Hlaváček, Praha  

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.
Kliknutím na zvětšený obrázek se vrátíte zpět.